www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Önerilen Yayınlar

Bu web sitesinin tez çalışmalarında bir kaynak olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda sorular geldi. Çok az bir derinliği bulunan bu web sitesi yüksek okul düzeyi açısından olsa olsa bir giriş dersi olabilir ve bir sözlük olarak daha uygun düşer. Ele alınan konuların seviyesi bir diploma çalışması için oldukça yüzeyseldir. Bu site daha ziyade yeni başlayan radara merak duyanlar için uygundur. Bütün bunlara rağmen site pekala bir kaynak olarak kullanılabilir ve kabul edilebilir, fakat inanınız ki: Bu size bir avantaj sağlamayacaktır.

Radar tekniğinde bir kaynak olarak kullanabileceğiniz bazı yayınlar aşağıda sıralanmıştır:

Radar Tekniği Temelleri
Radar Handbook
Merrill Ivan Skolnik
ISBN-10: 007057913X
Standart bir temel eser.
Radar teorisinde çok sık alıntı yapılan bir yayın.
İngilizce, 1200 sayfa
Introduction to Radar Systems
Merrill Ivan Skolnik
ISBN-10: 0072881380
Güncelliğini yitiren bazı konuların esaslı bir şekilde gözden geçirildiği ve silindiği kitabın bu 3. baskısında modern sayısal radar tekniğinde karşılaşılan problemlerde eklendi.
İngilizce, 772 sayfa
Modern Radar System Analysis
David K. Barton
ISBN-10: 089006170X
Modern radar sistemlerinde ki teknik konuların kapsamlı ele alındığı bir yayın. Örneğin, radar sistemlerinde ki temel işlevler ve modüller ve elektronik savaş koşulları altında radar gözetiminde karşılaşılan sorunlar gibi konularda ele alınmıştır.
İngilizce, 612 sayfa
Praxiswissen Radar und Radarsignalverarbeitung
Dipl.-Ing. Albrecht Ludloff
ISBN-10: 352826568X
Bu kitap işaret işleme teknikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler ve yeni başlayan meraklılar ve hem de deneyimli radar kullanıcılar için temel bir giriş kitabıdır. Şu konular kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır: Radar prensibi, gürültü altında hedef algılama, hedef dalgalanmaları, süzme, MTI ve MTD-radarları, darbe sıkıştırma, CFAR-yöntemleri ve parametre kestirimi.
Almanca, 506 sayfa
Die Radargleichung
Dipl.-Ing. W. Gerlitzki
ISBN:
Bu kitap önceki AEG-Telefunken firmasının bir iç yayınıdır. Radar denkleminde kullanılan matematiksel sembollere baktığınızda kitabın bu web sitesinde büyük bir etkisi olduğunu fark edebilirsiniz. Almanya’da ki eski kitap satıcılarında bulmak mümkün olabilir. AEG-Telefunken, 1984, 1. Baskı.
Almanca, 99 sayfa
Yüksek Frekans Tekniği Temelleri
Practical Phased-Array Antenna Systems
Eli Brookner
ISBN-10: 1580531245
Faz dizi anten tekniğinin kapsamlı ve ayrıntılı olarak işlendiği bir yayın.
İngilizce, 320 sayfa
Propagation of Short Radio Waves
Donald E. Kerr
ISBN-10: 0932146201
2. Dünya Savaşı sırasında radar tekniğinde ki gelişmelerin yüksek frekanslı elektromanyetik dalgaların fiziksel ve matematiksel araştırma yöntemlerine olan etkilerinin kapsamlı olarak anlatıldığı bir yayın.
İngilizce, 738 sayfa
Introduction to Airborne Radar
George W. Stimson
ISBN-10: 189112101154
Hughes Aircraft firmasının bir yayını esas alınarak hazırlanan bu kitapta konular temel seviyede matematik ve fizik bilgisine sahip olanların kolayca anlayabileceği bir seviyede çok kapsamlı olarak anlatılmaktadır.
İngilizce, 576 sayfa ( CD versiyonu mevcut)
Hochfrequenztechnik
Prof. Dr.-Ing. Edgar Voges
ISBN-10: 3778520148
1. Cilt: Bu ders kitabı serisi Hagen Uzaktan Eğitim Üniversitesi elektroteknik ders notlarından faydalanılarak hazırlanmıştır. İki ciltlik bu seride yüksek frekans tekniğine yönelik, yüksek frekans tekniği temelleri ve sistem uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu birinci ciltte YF-modülleri ve –devreleri ele alınmıştır. Transistörler ( GaAsMESFET dahil), diyotlar (Schottky-diyotlar, varaktör-diyotlar, PIN-diyotlar dahil) gibi modüllerin çalışma tarzları, ölçme yöntemleri, yapı biçimleri ve teknik verileri verilmektedir. Her bir modüle ait (örneğin; yükselticiler, frekans dönüştürücüler, osilatörler) devre örnekleri, anahtarlama teknikleri, ve temel hesaplama yöntemleri de bulunmaktadır.
Almanca, 403 sayfa
Hochfrequenztechnik
Prof. Dr.-Ing. Edgar Voges
ISBN-10: 3778520563
2 . Cilt: Güç tüpleri, antenler ve radyo yayını. Bu ciltte yüksek frekans tekniğinin, örneğin radara olan uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Radar teknolojisine olağanüstü kısa bir bakış.
Almanca, 357 sayfa
Meteoroloji Radarlarının Temelleri
Doppler Radar & Weather Observations
Dusan S. Zrnic and Richard J. Doviak
ISBN-10: 0486450600
NOAA National Severe Storms Laboratory ‘den Richard J. Doviak ve Dusan S. Zrnic yazdığı bu kitap meteoroloji radarları konusunda oldukça iyi bir yayın.
İngilizce, 592 sayfa
Elektronik Savaş, Elint
Radar Vulnerability to Jamming
Robert N. Lothes u.a.
ISBN-10: 0890063885
İşaret boğma ve aldatma gibi elektronik karşı önlem prensipleri
İngilizce, 264 sayfa
Electronic Countermeasures
Barton Harris u.a.
ISBN-10: 0932146007
Bu kitap 1978 yılında yayınlanmış olmasına rağmen içeriği hala güncelliğini korumaktadır.
İngilizce, 1190 sayfa
International Electronic Countermeasures Handbook
ISBN-10: 1580538983
Yayın yılı 2004
İngilizce, 187 sayfa
Radar Electronic Countermeasures System Design (Radar Library)
Richard J. Wiegand
ISBN-10: 0890063818
Düşman radar sistemlerinin etkisini zayıflatmak için uğraşan, elektronik karşı önlem sistemlerinin çalışması tarzı ve yapısı hakkında vasat temel bilgiye sahip olanlar için bir giriş kitabı.
İngilizce, 375 sayfa