www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Güç Ölçer

Resim 1: Güç ölçer HP 437 B

Resim 1: Güç ölçer HP 437 B

Bir güç ölçer yüksek frekanslı güçleri ölçebilmeli ve frekanstan olabildiğince bağımsız çalışmalıdır. Bu amaçla aygıtın direnç köprüsünde bir termistör yerleştirilmiştir. Sıfır güce karşılık gelen normal köprü dengesi, yüksek frekanslı işaretin termistörde harcanarak ısıya çevrilmesi sonuç değişir ve direnç köprüsünde meydana gelen fark gerilimi bir ölçüm yükseltecinden geçirilerek göstergede okunur.

Termistör ölçüm köprüsü
YF-girişi
Ölçüm yükselteci
Gösterge

Resim 2: Bir ölçüm köprüsünün prensip şeması

Termistör ölçüm köprüsü
YF-girişi
Ölçüm yükselteci
Gösterge

Resim 2: Bir ölçüm köprüsünün prensip şeması

Gösterge genellikle doğrusal veya logaritmik olarak ayar edilebilir. Kullanım sırasında termistörün dayanabileceği en büyük güç sınırına daima dikkat edilmelidir, aksi takdirde termistör aşırı yük sonucu arızalanabilir. Aygıtta iki farklı güç tanımı vardır: Sürekli güç ve darbe gücü. Termistör yalnızca sürekli yüke tepki verir. Darbe gücü için aygıta bir ölçüm kafası ilave edilir (örneğin, 5 dBm/µs). Ayrıca dikkat edilmesi gerekli üç koşul daha vardır:

  1. termistörün müsaade edilen sürekli gücü (aynı zamanda aygıtın gücü),
  2. ölçüm kafasının sürekli gücü,
  3. ölçüm kafasının müsaade edilen darbe gücü.

Ölçme bölgesinin üzerine çıkılması durumunda olası hasarlar ön zayıflatma devreleri ile engellenir.

Resim 3: Ölçüm kafası HP 232 C

Resim 3: Ölçüm kafası HP 232 C

Ölçüm kafasının frekanstan bağımsızlığı kuramsaldır.

Uygulamada, ölçülen frekans (burada bir Giga Hertz kademeleriyle) bir yüzdesel düzeltme katsayısı ile bir çizelgede verilir.

Darbe gücünün ölçülmesi

Güç ölçerde, belirli bir zaman aralığına ait sürekli gücü (Port) bir ısıl etki vasıtasıyla ölçtüğünden ve çok yavaş tepki verdiğinden dolayı, ölçülen güç, darbe gücüne zorunlu olarak bilinen Doluluk-Boşluk Oranı (duty cycle) kullanılarak dönüştürülür.

Sadece, örneğin Siemens 1990 ikincil radarındaki TS-200 ölçü gibi aygıtı çok özel ölçü aygıtları, bu dönüştürmeyi dâhilen yapar ve darbe gücü doğrudan göstergede görüntülenir.