www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

YF- İşaret Üreteci

Resim 1: Bir YF- İşaret Üreteci örneği (buradaki SMB100A)
(Rohde & Schwarz firmasının izniyle)

Resim 1: Bir YF- İşaret Üreteci örneği (buradaki SMB100A)
(Rohde & Schwarz firmasının izniyle)

YF- İşaret Üreteci

Bir YF-işaret üreteci, ölçüm amaçları için karakteristik bir zaman tepkisine (time response) sahip yüksek frekanslı elektrik gerilimleri üreten bir aygıttır. Radar donatısı üzerindeki ölçümler test- veya ayarlama çalışması için genellikle radarın yankı işaretine yakın bir biçime sahip olan bir test işaretini gerektirir. Temel gereksinim, hassas bir şekilde ayarlanabilen taşıyıcı frekansın kararlı ve test darbesinin bir sabit ayarlanabilir genliğe sahip olmasıdır.

Analog veya sayısal alıcıya sahip klasik darbeli radar aygıtları için çok basit bir olasılık, radarın taşıyıcı frekansı ile modüle edilmiş, bu alım süresi içinde zaman kontrolü ile eşzamanlı olarak kaydırılabilen, tanımlanmış uzunluk ve güçte bir darbe oluşturmaktır. Böyle bir test darbesinin yardımıyla alım yolunun performansı en uygun duruma getirilebilir.

Vektör-İşaret Üreteci

Resim 2: Bir Vektör- İşaret Üreteci örneği (buradaki SMM100A)
(Rohde & Schwarz firmasının izniyle)

Resim 2: Bir Vektör- İşaret Üreteci örneği (buradaki SMM100A)
(Rohde & Schwarz firmasının izniyle)

Bir basit („scalar“) YF-işaret üretecinin işlevlerine ek olarak, bir vektör-işaret-üreteci bu test işaretlerini tanımlanmış bir faz açısı ile üretme yeteneğine sahiptir. Dâhili modülasyonu (dalga biçimi) biliniyorsa, bu tür bir üreteç ile darbe-içi modüle edilmiş yankı işaretleri de benzeştirilebilir. Bu modülasyon biçimi bilinmiyorsa, bu, bir ek ölçüm aygıtı, örneğin bir vektör-izge-çözümleyici (vector spectrum analyzer) kullanılarak da belirlenebilir.