www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Частотомір

Електронно-лічильний частотомір, © 2013 Christian Wolff

Рисунок 1. Електронно-лічильний частотомір до 1,3 ГГц

Частотомір – це вимірювальний прилад, призначений для вимірювання частоти періодичного процесу. Зокрема, для радіотехнічних застосувань за допомогою таких приладів вимірюють частоту електромагнітних коливань, що виробляються різноманітними пристроями та системами.

Для вимірювання частоти можуть використовуватися частотоміри різних типів. У вимірюваннях, що виконуються для перевірки радіолокаційних пристроїв, частіше за все застосовуються електронно-лічильні частотоміри.

Принцип функціонування електронно-лічильного частотоміру досить простий: підраховується кількість коливань на секунду і таким чином визначається шукане значення.
… Шкода, що радіолокатор не випромінює цілу секунду підряд!

Більшість частотомірів починають процес підрахунку коливань на початку циклу випромінювання. Для отримання результату необхідна інформація щодо тривалості інтервалу часу, протягом якого відбувається випромінювання (тобто щодо тривалості випромінюваного імпульсу!). Потім результат підрахунку екстраполюється на інтервал в одну секунду і отримується кількість коливань на секунду (тобто частота в герцах).

Якщо ж у пристрої екстраполяція не виконується, то такий розрахунок необхідно виконати на папері по виміряній кількості коливань та відомому значенню коефіцієнту заповнення, використовуючи правило перехресного множення (пропорції).