www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Аналізатор спектру

Рисунок 1. Аналізатор спектру Tektronix, модель 492

Spektrum Analyser

Рисунок 1. Аналізатор спектру Tektronix, модель 492

Аналізатор спектру використовується для дослідження частотного спектру випромінення передавачів, сигналів гетеродинів, тестового обладнання, а також будь-якого іншого обладнання, яке функціонує в межах діапазону частот, що тестується. Опанувавши роботу з аналізатором спектру, ви будете спроможні визначати область знаходження несправних елементів в обладнанні. Результативність застосування аналізатора спектру визначається дотриманням правил його експлуатування та спроможністю користувача інтерпретувати отримані результати.

На вхід аналізатора спектру подається досліджуваний електричний сигнал, а результат роботи відображається у вигляді розподілу амплітуд за частотами на екрані електронно-променевої трубки. Відображення здійснюється у прямокутній системі координат: по осі Y (вертикальній) відкладається амплітуда частотних складових сигналу, а вздовж горизонтальної осі – частоти. По зображенню на екрані аналізатора спектру можливо судити про частину потужності, що міститься в межах спектру сигналу (основна частота та бічні смуги спектру).

1/PW
1/PRT
PW
PRT
частота
випромінення
верхня частота
смуги пропускання
смугового фільтру
Аналізатор спектру
Осцилограф

Рисунок 2. Порівняння зображення на екрані аналізатора спектру і на екрані осцилографу

1/PW
1/PRT
PW
PRT
частота
випромінення
верхня частота
смуги пропускання
смугового фільтру
Аналізатор спектру
Осцилограф

Рисунок 2. Порівняння зображення на екрані аналізатора спектру і на екрані осцилографу

Випромінювані радіолокатором сигнали (Рисунок 2) досліджувати за допомогою аналізатора спектру доцільніше, ніж за допомогою осцилографу. Використовуючи аналізатор спектру, можливо визначити номінальну частоту випромінення, ширину спектру сигналу, його тривалість (PW) та період повторення (PRT). В прикладі, представленому на Рисунку 2, відображена лише половина (верхня) спектру досліджуваного сигналу. В той же час осцилографи не завжди можуть працювати на високих частотах, тоді на них відображаються тільки демодульовані сигнали (як, наприклад, на Рисунку 2).