www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar Alıcısında bir STC-eğrisinin Ölçülmesi ve Kontrol Edilmesi

Resim 1: En büyük kazancın 40 km den itibaren ayarlanabilmesi için farklı katsayılarla çarpılmış çeşitli STC-eğrileri

Resim 1: En büyük kazancın 40 km den itibaren ayarlanabilmesi için farklı katsayılarla çarpılmış çeşitli STC-eğrileri

Radar Alıcısında bir STC-eğrisinin Ölçülmesi ve Kontrol Edilmesi

STC-eğrisi (Zaman Duyarlı Kontrol- Eğrisi), bir radar alıcısının yüksek frekans kısmındaki kazancı zamanın bir işlevi olarak düzenleyen bir kontrol geriliminin gerilim eğrisidir. Bu kazanç kontrolü çalışmazsa, bu durum yakın mesafedeki hedef kayıpları ile fark edilebilir hale gelebilir, çünkü sabit hedefler alıcıyı zaten aşırı sürmektedir.

Bu, büyük ölçüde bir sayısal alıcıyla, halâ bir osiloskop kullanılarak yapılabilen birkaç ölçümden biridir. Ön koşul, bu kontrol gerilimine bir ölçüm soketi üzerinden de erişilebilir olmasıdır. Osiloskopta hem harici hem de dâhili eşzamanlama (synchronization) kullanılabilir. Bir kondansatörün dolum veya boşalım eğrisine benzer şekilde, bu düzenlemenin ek kuvvetlendirme veya zayıflama gibi davranması gerektiğine bağlı olarak, osiloskop üzerindeki bir gerilim eğrisi (radar aygıtına bağlı olarak) görünür olmalıdır. Bazı radar aygıtlarında, STC-eğrisinin işlevi gerilim eğrisinin seyri değişecek şekilde değiştirilebilir. Teorik olarak, eğrinin seyri yaklaşık olarak temel radar denkleminden kaynaklanan 4. kökün işlevine karşılık gelmelidir. Ancak yakın çevredeki sabit hedeflerin parazit etkisine bağlı olarak, şekil işlevsel seyrin 2. kök ile 7. kökü arasında olabilir. Burada çok güçlü sabit hedefler için karekök işlevi tercih edilir. 7. kök, yalnızca gönderim darbesinin alma yoluna doğrudan bağlanmasının zayıflatılması gerektiği etkisine sahip olacaktır.

Bir test işareti ile deneme

STC-eğrisi ile bir kontrol geriliminin varlığı, bu kontrolün yine de çalışacağı anlamına gelmez. Kontrol elemanı (kontrol edilebilir yükselteç ya da PIN-diyotlu kontrollü zayıflatıcı) ideal olarak düşük gürültülü önyükselteçten hemen sonra çalışmalıdır.

Bunu sınamak için işaret üreteciyle bir test işareti alım hattına beslenebilir. Bu test işareti menzilde kontrol edilebilir olmalıdır. Önce yaklaşık 40 km lik bir menzile ayarlanır ve seviyesi, açıkça görülebilir, ancak çok güçlü olmayan bir hedef işareti oluşturacak şekilde düzenlenir. Daha sonra bu test işareti daha yakına çekilir ve bir noktada STC açıldığında artık görüntülenememelidir.

Bu ölçülen değer çiftleri: Test hedefinin kaybolduğu menzil ve işaret üreteci üzerinde ayarlanan güç seviyesi bir grafiğe çizilebilir ve birkaç farklı ölçülen değer çifti varsa Resim.1 deki eğrilerden birine benzer bir STC-eğrisi ile sonuçlanmalıdır. Bu grafik başarılı olursa, STC-devresi çalışacaktır.