www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Alıcı Dinamiğinin Ölçümü

Buradan itibaren
aşırı sürülüyor
Sınır
duyarlılığı

Resim 1: Alıcı Ölçümleme Eğrisi denilen eğri: Giriş gücüne (X-ekseni) bağlı olarak çıkış işareti (Y-ekseni). Aşırı sürme noktası ile duyarlılık sınırı noktası arasındaki fark alıcının desibel cinsinden dinamiğidir (burada: 118 - 83 = 35 dB).

Buradan itibaren
aşırı sürülüyor
Sınır
duyarlılığı

Resim 1: Alıcı Ölçümleme Eğrisi denilen eğri: Giriş gücüne (X-ekseni) bağlı olarak çıkış işareti (Y-ekseni). Aşırı sürme noktası ile duyarlılık sınırı noktası arasındaki fark alıcının desibel cinsinden dinamiğidir (burada: 118 - 83 = 35 dB).

Alıcı Dinamiğinin Ölçümü

Alıcı dinamiğinin ölçülmesi bir radarın başarımının değerlendirilmesi için çok önemlidir. Ancak, alıcı dinamiğinin radar aygıtlarının menzili üzerindeki etkisi genellikle küçümsenir. Alıcının, gürültüleri ve yankı işaretlerini birbirlerinden ayırt edebilmesine daima dikkat etmelidir. Alıcı, gürültüleri, parazitleri (örneğin yeryüzündeki sabit hedeflerden veya denizdeki kabarmalardan kaynaklanan) ve yankı işaretlerini daima birlikte alır. Bu işaretler alıcı girişinde birbirine eklenir ve böylece alıcı hızlıca sınıra ulaşır. Bu sınırlama, işaretlerin toplamının üst kısmının bir belirli seviyeden sonra daima kesileceği anlamına gelir. Yani, bu giriş işaretlerinin küçük kısmı kaybolacaktır. Çoğu durumlarda kaybolan bu kısım yankı işaretidir.

Alıcı dinamiğinin ölçümü için kullanılan düzenek Alıcı Duyarlılığı ölçümünde kullanılan ölçüm düzeneğiyle aynıdır.

Antene
YF- Darbe
Üreteci
 0 dBm
Değişken
Zayıflatma Devresi
0 … −120 dB
Yönlü
Bağlaştırıcı
−31,5dB
Dubleks Aygıtı
Alıcı
Gönderici
Eşzamanlı
darbe

Resim 2: MDS için ölçüm düzeneği; yönlü bağlaştırıcıda, soket bağlantıları ve kablodaki zayıflamalar burada ihmal edilebilir.

Antene
Değişken
Zayıflatma Devresi
0 … −120 dB
Yönlü
Bağlaştırıcı
−31,5dB
Dubleks Aygıtı
Alıcı
Gönderici
Eşzamanlı
darbe

Resim 2: MDS için ölçüm düzeneği; yönlü bağlaştırıcıda, soket bağlantıları ve kablodaki zayıflamalar burada ihmal edilebilir.

Antene
Değişken
Zayıflatma Devresi
0 … −120 dB
Yönlü
Bağlaştırıcı
−31,5dB
Dubleks
Aygıtı
Alıcı
Gönderici
Eşzamanlı
darbe

Resim 2: MDS için ölçüm düzeneği; yönlü bağlaştırıcıda, soket bağlantıları ve kablodaki zayıflamalar burada ihmal edilebilir. (etkileşimli resim)

Bu ölçüm düzeneği ile Resim.1 de gösterilen Duyarlılık Eğrisini elde etmek için farklı giriş güçlerinde birkaç (en az iki) ölçüm yapılmalıdır. İşlem, zayıflatma devresi üzerinde ayarlanan zayıflatma değerinin (alıcı girişindeki YF-gücünü temsil eden) bir işlevi olarak deneme işaretinin görüntülenen genliğinin (A-ekranda ya da ilaveten bağlı osiloskopta) ölçülmesinden oluşur. Her bir özgün ölçüm için zayıflatma devresinin ayarlanmış zayıflatma değeri (dB) X-ekseninde gösterilir. Deneme işaretinin karşılık gelen genliği Y-ekseninde volt cinsinden gösterilir. Çizgede her iki değerin kesiştiği nokta bir ölçüm noktasını verir. Böyle çok sayıda ölçüm noktası Alıcı Ölçümleme Eğrisini (Receiver-Calibration Curve) yaratır. Bu eğriden alıcının dinamik davranışı okunabilir.

Eğer aynı ölçüm düzeneği tüm ölçüm değerleri için kullanılırsa, o zaman soketler ve ölçüm kablolarından kaynaklanan etkilerin burada böyle büyük etkisi olmaz. Alıcı dinamiği desibel cinsinden eğrinin alt ve üst dönüm noktaları arasındaki farktır. Eğer, şimdi bu eğrinin sağa ya da sola yaklaşık 6 dB kaydırılırsa sonuç pek değişmez. Ölçüm düzeneğine, sabit değerli zayıflama devreleri gibi devrelerin eklenmesi durumunda, benzeri şekilde duyarlılık ölçümlerinde de bu düzeltmeler yapılmalıdır.

Aynı sınır duyarlılığına sahip iki radar alıcısından daha düz bir eğriye sahip olanı daha iyidir, yani daha büyük bir dinamiğe sahiptir. Bununla beraber, radar aygıtındaki teknisyenlerin bu alıcı dinamiği üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Bu alıcı dinamiğindeki ayarlar ancak laboratuvar ortamında değiştirilebilir. Bu doğrudan ya üretici firmada ya da uzmanlaşmış atölyelerde yapılabilir.

Bu Alıcı Ölçümleme Eğrilerini otomatik ve bilgisayar destekli gerçekleştiren ölçüm aygıtları da vardır. Bunlar hem oldukça hızlıdır, hem de aynı sonucu verirler. Her şeyden önce, bu ölçüm yönteminde de elle yapılan ölçümlerde yapılan hataların aynısının tekrarlanabileceğini unutmamak gerekir. Gönderici devre dışı bırakıldığından herhangi bir otomatik frekans ayarı yapılamaz. Alıcıdaki sıcaklık değişiklikleri de bu aygıtın frekans davranışını değiştirir. Böylece bu ölçüm için çok uzun bir süre planlanmalı ve işaret üretecindeki çalışma frekansı alıcının çok hafif değişen tınlaşım (resonance) frekansını izlemelidir (ya da tersini).