www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bir Deneme Yankısının Oluşturulması

Resim 1: Bir YF-üreteç örneği
(Rohde & Schwarz firmasının izniyle)

Resim 1: Bir YF-üreteç örneği
(Rohde & Schwarz firmasının izniyle)

Bir Deneme Yankısının Oluşturulması

Bir radar aygıtında ölçüm- ve deneme amacıyla, tam olarak tanımlanmış bir büyüklüğe sahip, yapay olarak üretilmiş bir test işaretine gerek duyulur. Bu tür görevler şunlardır:

Sınama ve ölçüm amacıyla, gönderim darbelerinin modülasyonuna bağlı olarak bu tür bir yankı işaretini üretmek için iki farklı yol vardır: Bu işlem klasik darbe radarlarında halâ basittir, yalnızca başlatma darbesinin istenen menzile uygun olarak geciktirilmesi gerekir ve bir işaret üreteci istenen yüksek frekans işaretini üretir. (Böyle bir başlatma darbesi, her radar aygıtında ölçüm aygıtlarının eşzamanlaşması için daima mevcuttur.)

Eğer, radar aygıtı, gönderim darbelerine dalga biçimi işaret üreteci tarafından tanınmayan bir darbe-içi modülasyon uyguluyorsa iş daha da zorlaşır.

Bazı radar aygıtları, özellikle uçuş güvenlik radarları, her iki yöntemi dönüşümlü olarak kullanırlar: kısa menziller için dâhili modüle edilmemiş çok kısa bir darbe ve genellikle uzun menziller için daha ziyade bir doğrusal frekans modüleli darbe. Eğer her iki yankı türü aynı alıcı kanalda işlenirse, genellikle sadece daha basit olanı kullanmak yeterlidir.

Darbe-içi modüle edilmiş işaretler

Darbe-içi modüle edilmiş işaretler için ölçüm aygıtlarından beklenenler çok fazladır. İlk adımda, güncel yayın işareti alınmalı ve çözümlenmelidir. Bu amaçla gönderim işareti eşzamanlı demodüle edilmeli ve sayısallaştırılan I&Q-verileri bir veri kablosu üzerinden ikinci bir aygıta aktarılmalıdır. İkinci ölçüm aygıtına Vektör-İşaret Üreteci denir ve kendi yüksek frekansını tam olarak bu I&Q-verileriyle modüle eder. Böylece, ölçüm aygıtlarındaki yürütme zamanları (runtimes) sonucu çok az bir gecikmeye rağmen gönderim işaretinin tam birebir kopyası ortaya çıkar. Bu gecikme bir serbest programlanabilir süre ile ilaveten değiştirilebilir.

Resim 2: Yönlü Bağlaştırıcıya sahip bir radar yankı-işareti için ölçüm düzeneği (etkileşimli resim)

PC
İzge
çözümleyici
Vektör-
İşaret Üreteci
Radar
Radar anteni
Radar
göndericisi
Radar
alıcısı
Radar işaret işlemcisi
Yönlü
bağlaştırıcı
Zayıflatma
elemanı
Benzetilmiş yankı işareti
Referans frekansı

Resim 2: Yönlü Bağlaştırıcıya sahip bir radar yankı-işareti için ölçüm düzeneği (etkileşimli resim)

Resim.2 de verilen bu ölçüm düzeneği aygıt bağlantılarının varoluşlarının durumuna bağlı olarak değiştirilebilmelidir.

Pasif antenli radar aygıtlarında genellikle antene giden besleme hattına monte edilmiş bir yönlü bağlaştırıcı bulunur. Bu, örneğin, gönderim gücünü ve Duran Dalga Oranını (Standing Wave Ratio, SWR) ölçmek için kullanılır ve aynı zamanda sonlandırma direncinin polaritesi tersine çevrildiğinde yankı işaretini beslemek için de kullanılabilir. Fakat mümkün olmayan şey: bu bağlantıdaki gönderim işaretinin çözümlenmesi için bir örnek almak ve aynı anda benzetilmiş (simulated) yankı işaretini beslemek istemenizdir! Bunu yapmak için, en basitinden yönlü bağlaştırıcı yerine anten beslemesine paralel bir ölçüm soketi takılmalıdır; bu daha sonra tamamen uyumsuzluk gösterecek ve anten besleme hattının empedansını bozacaktır. Bu amaçla, bu bağlantıdan gönderim gücünün sadece bir kısmı çekilebilir. Yankı işaretini beslemek için, yönlü bağlaştırıcıdan daha farklı bir bağlantı bulunmalıdır. En kolay yol, kabloyu doğrudan alıcı girişinden çıkarmak ve ölçüm kablosunu test işaretine bağlamaktır.

Ancak, aktif Faz Dizi Antenlerle bu yapı mümkün değildir. Radarda bu amaçla kullanılabilecek herhangi bir ölçüm soketi de yoktur. Resim.2 deki ölçüm düzeneğinde, mavi arka plana sahip radara ait her şey artık göz ardı edilebilir. Bunun yerine, gönderim frekansına uyarlanan küçük antenler kablolara bağlanır. Şimdi izge çözümleyici gönderim işaretini alır (çoğunlukla antenin yan topuzlarından (side lobes)). İşaret üreteci yankı işaretini radar anteninin yakın bölgesine gönderir. Bu nedenle her iki ölçüm aygıtı da radar anteninden belirli bir uzaklığa kurulmalıdır. Radar rölesinden LAN-kablosu ile radar istasyonundan uzaktan kumanda çalışma sağlanır.

Tekrarlayıcı-karıştırıcı (Repeater-Jammer)

Radarın dışındaki bu ölçüm düzeneği herhangi bir radar aygıtı ile çalışır. Bununla birlikte, bu, prensip olarak, ekranlarda güçlü bir yanlış hedef oluşturabilen bir parazit (jammer) devresidir. Uçuş Güvenlik Radar aygıtlarında, böyle bir ölçüm düzeneği hava trafik kontrolörlerince ve hava sahası arama radarı radar kılavuzlarına kaydedilmelidir.

Kaynaklar und ilave bilgiler: