www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bir Darbede Zaman Ölçümleri

Resim 1: Bir darbede zaman ölçümü için tanımlar

Aşma
Sarkma
Darbe süresi
Taban çizgisi
Yükselme süresi
Düşme süresi
Düşme

Resim 1: Bir darbede zaman ölçümü için tanımlar

Bir Darbede Zaman Ölçümleri

Bir darbede zaman ölçümleri bir osiloskop ile yapılabilir. Osiloskoplar kalibre edilmiş ölçeklere ve ayrıca zaman damgalarına sahiptir. Burada en iyi bilinen terim darbe süresidir. Bununla birlikte, darbeler çok nadiren ideal bir dikdörtgen şekle sahiptir. Gerçek ve sanal yüklerin etkileri nedeniyle, düzleştirilmiş bir darbe şekline (darbe bozulması) sahiptirler. Daha sonra darbenin hangi noktasında ölçüleceğini bilmek gerekir.

Darbe süresi

Bir darbenin süresi, yükselen kenardaki en büyük darbe yüksekliğinin %50'sine ulaştığı noktadan (üstten aşma hariç) düşen kenardaki (alttan düşme hariç) %50 genlik noktasına kadar ölçülür.

Yükselme süresi ve düşme süresi

Yükselme süresi, bir darbe seviyesi değiştiğinde tanımlanan %10 ile %90 arasındaki ara değerler arasındaki süredir. Bu süreler ne kadar kısa olursa darbenin kenar dikliği o kadar iyi olur.

Aşma

Aşma, gerilim doğrudan istenen değere doğrudan ulaşmadığında ancak ayar noktasını aştığında meydana gelir. Aşım genellikle en büyük gerilimin bir yüzdesi olarak belirtilir. Örneğin, Resim 1 de bu, yaklaşık %35 olacaktır.

Düşme

Ayrıca bir darbenin sonunda gerilim ayar noktasının altına düşebilir. Bu bir diyot ile sınırlandırılabilir (negatif yankol (shunt) sınırlayıcı)

Darbe çatısının düşümü

Yükün etkisiyle darbeli çatı da hafifçe aşağı doğru eğilebilir. Ancak, bir ölçüm gerilim değeri verir. Burada darbeli çatı süresinin %10 ile %90'ı arasında ölçülür.