www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Koherencja i częstotliwość Dopplerowska

Co to jest analizator sieci?

Pomiary za pomocą analizatora sieci

Rysunek 1: Wektorowy analizator sieci R&S®ZNA z ekranem dotykowym do obsługi sieci czteroportowych
(dzięki uprzejmości firmy Rohde & Schwarz)

Rysunek 1: Wektorowy analizator sieci R&S®ZNA z ekranem dotykowym do obsługi sieci czteroportowych
(dzięki uprzejmości firmy Rohde & Schwarz)

Pomiary za pomocą analizatora sieci

Analizator sieci to przyrząd pomiarowy służący do badania zachowania elektrycznego elementów o wysokiej częstotliwości. Składa się on ze źródła sygnału radiowego i kilku odbiorników testowych. Jest on specjalnie zaprojektowany do pomiaru charakterystyki transmisyjnej komponentów RF, tzn. ich wartości transmitancji i reflektancji (nazywany również parametrem rozpraszania lub parametrem S) w funkcji częstotliwości. Te S-parametry mają zarówno składową magnitudową, jak i fazową i charakteryzują badany zespół. Jeśli analizator sieci jest w stanie analizować nie tylko wielkość, ale także fazy, nazywa się go wektorowym analizatorem sieci lub wektorowym analizatorem sieci. Dopiero od kiedy dostępne są wektorowe analizatory sieci, urządzenia, które mogą mierzyć tylko wielkości, są nazywane skalarnymi analizatorami sieci, aby je odróżnić.

Analizatory sieci są typowymi urządzeniami warsztatowymi. Proces pomiarowy wymaga, aby mierzony element został usunięty ze środowiska, w którym jest stosowany, i przetestowany w warunkach laboratoryjnych. Oprócz (liniowych) parametrów rozproszenia można również mierzyć właściwości nieliniowe, takie jak kompresja wzmacniacza, zniekształcenia intermodulacyjne lub parametry szumów.

Rysunek 2: Parametry rozpraszania w sieci dwuportowej (tutaj: filtr pasmowy)

Rysunek 2: Parametry rozpraszania w sieci dwuportowej (tutaj: filtr pasmowy)

Parametry rozpraszania

Parametry rozproszenia opisują metrologicznie zachowanie się składowych o wysokiej częstotliwości, które są tu nazywane sieciami. Liczba wymaganych parametrów rozproszenia zależy od liczby połączeń (portów) sieci i wynika z kwadratu jej liczby portów. Na przykład cyrkulator ferrytowy jest siecią trójportową i jest mierzony przy użyciu 9 parametrów rozpraszania. Filtr pasmowy jest siecią dwuportową z jednym wejściem (port 1) i jednym wyjściem (port 2). Jego cztery parametry rozpraszania to:

W przypadku sieci pasywnej, takiej jak w filtrze pasmowym przedstawionym na rysunku 2, S21 i S12 powinny być równe. Jeśli jednak w sieci znajduje się wzmacniacz, wówczas S12 powinien być jak najmniejszy, a jego odwrotność nazywamy izolacją.

Rysunek 3: Parametry S trzyportowego cyrkulatora ferrytowego

Rysunek 3: Parametry S trzyportowego cyrkulatora ferrytowego

Parametry S sieci wieloportowej można podsumować w macierzy S:

(1)