www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Was ist ein Netzwerkanalysator?

Измерване с мрежов анализатор

Фигура 1: Векторен мрежов анализатор R&S®ZNA за четирипортови мрежи
(с любезното съгласие на Rohde & Schwarz)

Фигура 1: Векторен мрежов анализатор R&S®ZNA за четирипортови мрежи и с работа със сензорен екран,
(с любезното съгласие на Rohde & Schwarz)

Измерване с мрежов анализатор

Мрежовият анализатор е измервателен уред, който проверява електрическото поведение на високочестотни компоненти. Той се състои от високочестотен източник и няколко тестови приемника. Той е специално проектиран за измерване на предавателните характеристики на радиочестотни компоненти, т.е. стойностите на тяхното пропускане и отразяване (наричани още S-параметри) като функция на честотата. Тези S-параметри имат както магнитуден, така и фазов компонент и характеризират изпитвания възел. Ако мрежовият анализатор е в състояние да анализира не само величината, но и фазите, той се нарича векторен мрежов анализатор или векторен мрежов анализатор. Едва след появата на векторните мрежови анализатори устройствата, които могат да измерват само величини, се наричат скаларни мрежови анализатори, за да се разграничат от тях.

Мрежовите анализатори са типично оборудване за работилници. Процесът на измерване изисква измерваният компонент да бъде изваден от средата на приложение и да бъде тестван в лабораторни условия. В допълнение към (линейните) параметри на разсейване могат да се измерват и някои нелинейни свойства, като компресия на усилвателя, интермодулационни изкривявания или параметри на шума.

Фигура 2: S-параметри на мрежа с два порта (тук: лентов филтър)

Фигура 2: S-параметри на мрежа с два порта (тук: лентов филтър)

S-параметри

S-параметрите описват метрологично поведението на високочестотните компоненти, които тук се наричат мрежи. Броят на необходимите параметри на разсейване зависи от броя на връзките (портовете) на мрежата и се получава от квадрата на броя на портовете. Например феритният циркулатор е мрежа с три порта и се измерва с помощта на 9 параметъра на разсейване. Лентовият филтър е двупортова мрежа с един вход (порт 1) и един изход (порт 2). Четирите му параметъра на разсейване са:

За пасивна мрежа, като тази в лентовия филтър, показан на фигура 2, S21 и S12 трябва да са равни. Ако обаче мрежата съдържа усилвател, тогава S12 трябва да бъде възможно най-малък и реципрочната му стойност се нарича изолация.