www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Was ist ein Netzwerkanalysator?

Измерване с анализатор на вериги

Изображение 1: Векторен анализатор на вериги R&S®ZNA за четирипортови мрежи
(с любезното съгласие на Rohde & Schwarz)

Изображение 1: Векторен анализатор на вериги R&S®ZNA за четирипортови мрежи и с работа със сензорен екран,
(с любезното съгласие на Rohde & Schwarz)

Измерване с анализатор на вериги

Анализатор на вериги (или мрежов анализатор, от англ. език: network analyzer) е измервателен уред, който проверява електрическото поведение на високочестотни компоненти. Той се състои от високочестотен източник и няколко тестови приемника. Той е специално проектиран за измерване на предавателните характеристики на радиочестотни компоненти, т.е. стойностите на тяхното пропускане и отразяване (наричани още S-параметри) като функция на честотата. Тези S-параметри имат както магнитуден, така и фазов компонент и характеризират изпитвания възел. Ако анализаторът на вериги е в състояние да анализира не само величината, но и фазите, той се нарича векторен анализатор на вериги. Едва след появата на векторните анализатори на вериги устройствата, които могат да измерват само величини, се наричат скаларни анализатори на вериги, за да се разграничат от тях.

Анализаторите на вериги са типично оборудване за работилници. Процесът на измерване изисква измерваният компонент да бъде изваден от средата на приложение и да бъде тестван в лабораторни условия. В допълнение към (линейните) параметри на разсейване могат да се измерват и някои нелинейни свойства, като компресия на усилвателя, интермодулационни изкривявания или параметри на шума.

Изображение 2: S-параметри на верига с два порта (тук: лентов филтър)

Изображение 2: S-параметри на верига с два порта (тук: лентов филтър)

S-параметри

S-параметрите описват метрологично поведението на високочестотните компоненти, които тук се наричат вериги. Броят на необходимите параметри на разсейване зависи от броя на връзките (портовете) на веригата и се получава от квадрата на броя на портовете. Например феритният циркулатор е верига с три порта и се измерва с помощта на 9 параметъра на разсейване. Лентовият филтър е двупортова верига с един вход (порт 1) и един изход (порт 2). Четирите му параметъра на разсейване са:

За пасивна верига, като тази в лентовия филтър, показан на Изображение 2, S21 и S12 трябва да са равни. Ако обаче веригата съдържа усилвател, тогава S12 трябва да бъде възможно най-малък и реципрочната му стойност се нарича изолация.

Изображение 3: S-параметри на трипортов феритен циркулатор

Изображение 3: S-параметри на трипортов феритен циркулатор

S-параметрите на многопортовата мрежа могат да се обобщят в матрица:

(1)