www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Розділ „Практика вимірювань“

Перед тим, як приступати до вимірювань необхідно поставити собі три основні питання:

В цьому розділі викладаються основи базових знань та навичок спеціальних вимірювань на радіолокаційних системах. Після вивчення матеріалу розділу ті, що навчаються, повинні:

Ті, що навчаються, мають вміти розрізняти та оцінювати:

Усі вимірювання, що згадуються у даному розділі можна поєднати у дві групи: вимірювання, які можуть бути виконані оператором або техніком безпосередньо на радіолокаторі, та вимірювання, які можуть бути виконані тільки в умовах спеціалізованих майстерень (лабораторій). З переліку усіх вимірювань, які можуть бути виконані в умовах майстерень (лабораторій), вибрані лише вимірювання, інформативні для операторів та обслуговуючого персоналу радіолокаторів.