www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

pin- Diyotları

pn-birleşimli normal diyot: Farklı katkılanmış yarıiletken yüzeylere sahip diyotlara ait grafik (diyot kavşağı). Normal diyot sadece bir pn-kavşağı, pin diyotun arasında özgün bir zonun bulunduğu iki adet pn-kavşağı vardır.
 
i-bölgesinde özgün (intrinsic) iletkenliğe sahip pin-diyotu
 

p-bölgesi (yayınık)   i-bölgesi   n-bölgesi (altkatman)

Resim 1: Bir pin-diyotun yapısı

pin-diyotlar, yüksek katkılanmış p- veya n-temas bölgeleri arasında olabildiğince bir özgün iletkenli i-merkezli bölgeye sahip üç katmanlı bir yapı olarak tasarlanır. Kısa anahtarlama süreleri için i-bölgesinin genişliği 0,5 … 1 µm arasındadır. Büyük delinme (breakdown) gerilimleri gerekiyorsa, i-bölgesinin genişliği 100 µm yi bulabilir.

pin-diyotları aşağıda belirtilen özellikleri nedeniyle YF-devrelerinde kullanılır: