www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Anahtarlama Diyotu

Anahtarlama yapan diyot

Resim 1: Anahtarlama yapan diyot

Diyotlar doğrultucu olarak kullanılmalarının yanında, devrelerde işaretleri karıştırmak, demodüle etmek ve basitçe bir işaret eklemek için de kullanılır. Bu tür diyotlar işaret diyotları olarak adlandırılır. Bir basit anahtarlama uygulaması Resim.1 de görülüyor.

Eğer devrenin giriş seviyesi sıfır gerilimde ise ve RL direnci üzerinden diyota bir pozitif öngerilim uygulanırsa, diyot geçirme yönünde kutuplanacaktır. Direncin girişine uygulanan gerilim ile diyot üzerinde oluşan gerilimin farkı yük direnci üzerinde kalacak ve buna uygun bir akım akacaktır. Pozitif gerilim diyot üzerinde kalan gerilimi düşümünü azaltır ve bu da ileri yönde akımın büyüklüğünü etkiler. Akıma bağlı olarak, giriş işareti, çıkıştaki RL direnci üzerindeki gerilim düşümünü şekiller. Diyot, öngeriliminden küçük ya da eşit bir gerilimin uygulanması halinde geçirir. Bu durumda, diyot bir „kapalı anahtar“ gibi davranır.

Diğer taraftan öngerilim sıfır ise, her pozitif giriş işareti diyotu kesim yönünde çalıştıracak ve bu nedenle diyottan akım akmayacaktır. Diyot bir açık anahtar gibi davranacaktır. Uygulanan öngerilime bağlı olarak bir diyot çok hızlı bir elektronik anahtar gibi kullanılabilir.