www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Anahtarlama Diyotu

Anahtarlama yapan diyot
Resim 1: Anahtarlama yapan diyot

Diyotlar doğrultucu olarak kullanılmalarının yanında, devrelerde işaretleri karıştırmak, demodüle etmek ve bir anahtar gibi devreyi açıp kapatmak içinde kullanılır. Bu tür diyotlar işaret diyotları olarak adlandırılır. Bir anahtarlama uygulaması Resim.1 de görülüyor.

Eğer girişe (yani diyotun katoduna) sıfır gerilim ve RL direnci üzerinden diyota bir pozitif ön gerilim uygulanırsa, diyot geçirecektir. Direncin girişine uygulanan gerilim ile diyot üzerinde oluşan gerilimin farkı direnç üzerinde kalacak ve buna uygun bir akım akacaktır. Çıkışta sadece diyot üzerinde oluşan 0.3 … 0.7 V gibi sıfıra yakın küçük bir gerilim olur. Yani diyotun engel gerilimine eşit veya fazla bir bir gerilimin direncin girişine uygulanması halinde diyot bir „kapalı kontak“ gibi davranır.

Buna karşılık girişe diyot engel geriliminden büyük bir gerilim uygulanırsa, diyot ters polarize olarak kesim moduna geçecek ve bir „açık kontak“ gibi davranacaktır. Yani pratik olarak akım akmayacak, çıkışta sadece direnç girişindeki gerilim bulunacaktır. Uygulanan ön gerilime bağlı olarak bir diyot çok hızlı bir elektronik anahtar gibi kullanılır.