www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

ISAR

SAR
ISAR

Resim 1: SAR ve ISAR yönteminin karşılaştırılması

SAR
ISAR

Resim 1: SAR ve ISAR yönteminin karşılaştırılması

ISAR

Ters Sentetik Açıklıklı Radar (Inverse Synthetic Aperture Radar,ISAR), SAR yönteminin tersine çevrilmiş halidir, çünkü burada gerekli bağıl hareket için temel olarak havadaki radar aygıtının uçuş yolu değil, konumlanmış hedefin hareket vektörü esas alınır. Radar sistemi ile hedef arasındaki göreli hareket, ölçüm verilerinin tutarlı bir şekilde işlenebilmesi için tüm ölçüm süresi boyunca yeterince bilinmelidir. Bu göreli hareket, hedefin radar sistemine göre yönünü değiştirerek hedefi görüntülemenin farklı en boy açılarıyla (aspect angles) sonuçlanır. Sonuç olarak, hedefin her yansıtma noktasının yankı işareti bir faz değişikliğine uğrar. SAR'da olduğu gibi tutarlı veri işleme, azimut yönünde bile yüksek uzamsal (spatial) çözünürlük sağlar.

Ham radar verilerinin ISAR ile işlenmesi için üç yöntem kullanılır:

Deniz karakol uçaklarında, gemilerin radar görüntülerini hedef tespiti yapılabilecek kalitede elde etmek için ISAR-yöntemi çok önemli hale geldi.