www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Uzay Tabanlı Radar için Geometri

Resim 1: Uzay tabanlı bir radar için koordinat sistemleri

Resim 1: Uzay tabanlı bir radar için koordinat sistemleri

Uzay Tabanlı Radar için Geometri

Uzay tabanlı radarın geometrisi, üç farklı Kartezyen koordinat sistemi ile karakterize edilir.

Bunlardan biri, orijini dünyanın merkezinde olan ve zI ekseni dünyanın dönme ekseni boyunca uzanan bir başlangıç koordinat sistemidir (xI; yI; zI ). Dünya bu koordinat sisteminde döner ve radar uydusu Kepler yasalarına göre onun etrafında eliptik bir yörünge çizer. Yörüngenin periyodu T dir.
 

İkinci bir koordinat sistemi (xE; yE; zE ) aynı orijini kullanır. zE-ekseninin yönü zI ile aynıdır. Ancak bu koordinat sistemi dünyanın dönüşüne bağlıdır ve ωE açısal hızı ile döner. Dünya yüzeyindeki her nokta, orijinden yönü ve uzaklığı ile bir pE vektörü oluşturan bu koordinat sisteminde sabit bir konuma sahiptir. Merkezden uzaklığın büyüklüğü ρE dir. Bu koordinat sisteminde radar uydusu dalga şeklinde bir yörünge tanımlar. Ancak çok sayıda dünya yörüngesinden sonra uydu, tekrar dünyadaki aynı noktaya ulaşır.
 

Resim 2: Dünya yüzeyinin üzerinde yer alan dalga biçimli uydu yörüngesi

Resim 2: Dünya yüzeyinin üzerinde yer alan dalga biçimli uydu yörüngesi

Üçüncü koordinat sisteminin (xA; yA; zA ) orijini radar anteninin faz merkezine bağlıdır. Bu koordinat sisteminde radar, yansıyan nesnelerin yönünü ve mesafesini ölçer. zA koordinatı, geçerli vektör RE(T) ile aynı yönü gösterir. xA koordinatı, uydunun teğet hız (tangential velocity) vektörüne diktir. Bu doğrultuda radar, yankı işaretlerinin geçiş süresini (runtime) ölçer ve bunu bir mesafe (menzil) hesaplamak için kullanır. yA koordinatı hareket tanjantı üzerinde yer alır ve bu yöndeki bir ölçüm sonucuna azimut veya çapraz menzil (cross-range) denir (bkz. Uçağa Takılı Yana Bakan Radar , SLAR).