www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Minimum Algılanabilir Hız, MDV

Minimum Algılanabilir Hız (Minimum Detectable Velocity, MDV), Yerde Hareket Eden Hedef Göstergesi (Ground Moving Target Indication, GMTI), yani yerdeki hareketli hedefleri algılama yeteneğine sahip Yapay Açıklıklı Radarlar (Synthetic Aperture Radar, SAR) için bir parametredir. MDV, yerde hareket eden hedeflerin algılanabilir minimum radyal hızıdır.

(1)

  • λ = Göndericinin dalga boyu
  • L = Yapay açıklığın taban uzunluğu
  • vP = Radar platformunun hızı
  • EL = Yükseklik açısı

Hareketli hedefler ancak Doppler frekansları sabit hedef ortamının Doppler frekansından önemli ölçüde farklıysa algılanabilir. Yerdeki sabit hedef yankıları Doppler frekanslarının frekans yayılımının bant genişliğinden (B) kaynaklanır ve bu nedenle dalga boyuna (λ), platformun hızına (vP)), yükseklik açısına (EL) ve hangi hedefin görüntülendiğine bağlıdır.

Bir hedefin radyal hızı MDV'den düşükse, hedef kör bölge olarak adlandırılan bir bölgededir ve radar tarafından algılanmayacaktır. Bu kör bölgeler, radarın GMTI algoritmaları tarafından görüntüden gizlenir.