www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar Örnekleri

Dinlence amaçlı tekneler için küçük radar aygıtları

Bu radarlar dışardan bakıldığında pek fark edilmez. Genellikle çapı bir metreyi bulabilen bir silindirik radom mahfaza altına monte edilmişlerdir. Bu radarlar yerin kavisi nedeniyle kısıtlanan ufuk hattını daha fazla görebilmeleri için yelkenli teknelerin direğinde veya motor yatların çatısında olabildiğince yükseğe monte edilirler. Daha eski radarlarda 4 kW'a kadar bir darbe gücüne sahip bir magnetron kullanıldı. FMSD tekniğini kullanan yeni radarlarda ise gönderim gücü 1 W tan daha azdır.