www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Картотека на радиолокатори

Антени тип «Кашкавал» (“Cheese-Antennas”)

Антени тип «Кашкавал» са антени с много плоски единично извити параболични рефлектори, които са с малка височина и са ограничени от метални плочи отгоре и отдолу. Те имат вид на половин колело от кашкавал и затова са получили своя прякор. Благодарение на много плоския си дизайн те имат доста голям вертикален ъгъл на отваряне (радарно покритие). В миналото те се използваха на по-малките кораби, за да се компенсира колебанията на кораба с този голям вертикален ъгъл на отваряне.

Двойните антени тип «Кашкавал» използват две такива антени една върху друга, обикновено разделени на предавателна и приемна антена.