www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar Örnekleri

Basit bükümlü Parabolik Antenler

Basit büküm ifadesi ile kastedilen, parabolik bükümün yalnızca bir boyutta yapılmasıdır. Artık, bu antende bir odak noktasının yerini bir odak hattı alır. Yansıtıcı daha ziyade bir silindirik şekle sahiptir ve odak hattı üzerinde doğrusal dizilmiş bireysel ışıyıcılarla aydınlatılır. Bu yöntemin üstünlüğü, gönderim gücündeki ağırlık dağılımına (Taylor- veya Gauss dağılımı gibi) her bir ışıyıcının bireysel katkısının yan topuzların küçülmesini sağlamasıdır. Bir diğer üstünlüğü ise doğrusal dizilmiş bireysel ışıyıcıların yansıtıcıyı „yandan“ (başka bir deyimle „şaşı“) aydınlatmamasıdır. Bu nedenle bu tür bir anten beslemesi „yandan bakmayan besleme“ olarak adlandırılmaktadır.
Bu bireysel ışıyıcıların bir seri beslenmesi ile bu tür antenler frekansa-bağımlı bir Faz Dizi Antene dönüşürler.