www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar Örnekleri

Simetrik (yuvarlak) Parabolik Antenler

Yuvarlak ya da yuvarlağa yakın biçimli parabolik antenlerin çizgesi hem düşey ve hem de yatay düzlemde çok dardır ve bir hedefin hem azimut- ve hem de yükseklik açısını ölçerken antenin dönüşü sırasında daha fazla zamana ihtiyaç duyarlar. Bu radarlar; meteoroloji radarları veya sadece bir hedefi izleyen ve genellikle bir özel radar tarafından da hedef ataması yapılan eski atış kontrol radarları gibi tarama sırasında zamanın pek önemli olmadığı radarlarda kullanılırlar. Bu tür antenler özellikle, daha fazla sayıda boynuz ışıyıcısı ile beslenen daha karmaşık radar sistemlerinde de uygulanmaktadır.