www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

RQ-30

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: RQ-30

Obrázek 1: RQ-30

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 24 … 24,25 GHz
(K-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 15 m (opt.: 35 m)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu: 1 mm
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

RQ-30

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!