www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

XeThru X4

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: X4M03 ist ein Developmentkit für den XeThru X4 SoC

Obrázek 1: X4M03 ist ein Developmentkit für den XeThru X4 SoC

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 7,29 nebo 8,748 GHz
(C … X-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: -0,7; 4,1 nebo 6,3 dBm
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 9,6 m
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

XeThru X4

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!