www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Örnekleri - Laboratuar ekipmanları

Skyradar Basic II

Radar birimi, taktik-teknik özellikleri açıklaması

Resim 1: Bir FMSD eğitim radarı Skyradar Basic II

Resim 1: Bir FMSD eğitim radarı Skyradar Basic II

Teknik veriler
Frekans çalışma aralığı: 24 … 24,25 GHz
(K-bandı)
Ortalama güç: 4 mW
Aletli menzil: > 300 m
Menzil çözünürlüğü:
Konumlandırma Doğruluğu:
Işın demet açısı:
MTBCF:
MTTR:

Skyradar Basic II

Skyradar Basic II, müşteri tarafından istenen mesleki eğitim amacına göre özel olarak hazırlanmış ve istenen eğitim konularına göre uyarlanmış bir FMDS eğitim radarıdır. Bu radar üçayaklı bir ağır kamera sehpası üzerine yerleştirilmiş 60 cm çapında bir standart uydu anteni kullanır. Antenin altındaki siyah kutuda bulunan ST200 kontrol devresi bir USB portu üzerinden bir masaüstü veya dizüstü bilgisayara bağlanabilir. Parabol yansıtıcının odak noktasında bulunan K-MC1 alıcı-verici K-bandında işaretleri alır ve gönderir. Parabol yansıtıcı çok iyi bir yönlülüğe (directivity) sahip, eni yaklaşık 2° keskinlikte kalem demet denilen bir demet ile ışıma yapar. FMSD- radarı yönlülüğü çok iyi bu demetle, Etken Yansıtırlık Yüzeylerine bağlı olarak, 500 m menzil içinde bulunan hedefleri belirleyebilir ve hızlarını ölçebilir. Bu sırada harcadığı enerji oldukça düşüktür (Bir cep telefonundan çok daha az!).

Skyradar Basic II üç farklı modda kullanılabilir:

  1. Sürekli Dalga modu
    Bu modda gönderim frekansı değiştirilmez (modüle edilmez) ve sadece radyal hız için Doppler frekansı ölçülebilir.
  2. Frekans Modüleli Sürekli Dalga modu
    Bu modda hem radyal hızı hem de menzili ölçmek için taşıyıcı frekans ilaveten bir özel işaretle (üçgen veya testere dişi biçimli) modüle edilir. İşaretin biçimi, işaretin yükselen/düşen kenarlarının dikliği ile bunun bir sonucu olan hatasız ölçülebilecek en büyük menzil, hem de olası menzil çözünürlüğü arasındaki ilişkiyi gösterebilmek için kullanıcı tarafından seçilebilir. Farklı çalışma modlarında, enerji dengelemesine bağlı olarak, ortalama üstü menzillerde meydana gelebilecek belirsizlikleri de göstermek mümkündür.
  3. Frekans Kaydırmalı Anahtarlama modu
    Frekans Kaydırmalı Anahtarlama modunda gönderim frekansı iki değer arasında anahtarlanır. Bu modda menzil ve radyal hız eşzamanlı ve çok duyarlı ölçülebilir. Bu mod, ölçümlerin her iki gönderim frekansı arasındaki faz farkına dayanarak yapılması nedeniyle yalnızca yakın menzilde kullanılabilir. Sinüs dalgasının periyodik oluşu nedeniyle menzilde birkaç metreden başlayan ölçüm belirsizlikleri söz konusudur.

Gönderim enerjisinin çok kuvvetli olması nedeniyle, anten birden fazla sayıda birbirine yakın hedeflerden birine yönlendirebilir. Sonuçlar, örneğin çok daha sonraki bir seminerde değerlendirmek üzere bir akış halinde de kaydedilebilir.

Parabol antenin açısının tam ayarlanması kaydıyla aşağıdaki menzillere ulaşmak mümkündür:

Skyradar Basic II isteğe bağlı olarak, çalışması sırasında bir Fan Pervanesi biçimli çizge oluşturan, bir basit bükümlü parabol anteni ile birlikte teslim edilebilir. Bu tip bir anten çizgesi ile antenin düşey açı ayarının (tilting) hassas yapılmasına da gerek kalmaz. Ancak, gönderim enerjisinin tam olarak odaklanmaması nedeniyle menzil % 70 e kadar düşer. Anteniyle birlikte radar paketi bir miktar ağırdır.

Aygıtın pazarlaması Köster Systemtechnik üzerinden yürütülmektedir. Her bir eğitim radarıyla birlikte verilen, konuya uygun özel alıştırma materyalleri öğrencilere kendi teknik deneyimlerine dayanarak FMSD- radar teknolojisinde çok geniş bir alanda pratik yapmalarına imkân sağlar.