www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Örnekleri - Laboratuar ekipmanları

Çok İşlevli Eğitim Radarı

Radar birimi, taktik-teknik özellikleri açıklaması

Resim 1: Scientific Radar – Çok işlevli mesleki eğitim radarı, K-bandı versiyonu

Resim 1: Scientific Radar – Çok işlevli mesleki eğitim radarı, K-bandı versiyonu

Teknik veriler
Frekans çalışma aralığı: S, C veya K-bandı
Ortalama güç: 4 mW
Aletli menzil: > 20 m
Menzil çözünürlüğü:
Konumlandırma Doğruluğu:
Işın demet açısı:
MTBCF:
MTTR:

Çok İşlevli Eğitim Radarı

Çok İşlevli Eğitim Radarı (Didactical Multifunction Radar, DMR) müşterinin isteğine ve istenen konulara uygun olarak özel üretilmiş bir mesleki eğitim radarıdır. Pratikte bu eğitim radarı istenen konuya uygun çok sayıda mevcut modüllerden seçilerek üretildiğinden birbirlerine benzemez. İsteğe bağlı olarak bu radar, S-, C- ya da X-bandında çalışabilir, hatta bazı işlevler için K-bandına kadar genişletilebilir. Yapımında kısmen, önde gelen radar üreticilerinin özgün modülleri ve iletişim tekniğinde kullanılan, piyasada uygun fiyatla bulunabilen parçalar kullanılmıştır.

Radarın siparişinde aşağıda listelenen işlevlerden seçim yapılabilir:

 1. Darbe radarı (Darbe-içi modüleli, hem de klasik kısa darbe anahtarlamalı), en kısa darbe: 20 ns, en uzun darbe … evet … ta FMSD-radarına kadar;
 2. Saf, modüle edilmemiş SD-radarı (bu seçenek ancak bir anten varsa işe yarar)
 3. FMSD-radarı olarak aşağıdaki modlar mümkündür:
  • Klasik FMSD-radarı; testere dişi- ya da üçgen biçimli işaretle modüle edilmiş (Chirp-radarı);
  • Faz kaydırmalı anahtarlamalı FMSD-radarı (FSK-FMSD)
  • Kademeli FMSD-radarı (SFMSD-radar) girişim ölçüm metodu kullanılan ölçmeler için;
  • FMkSD-radarı (FMiCW), bu seçenek verici ve alıcı arasındaki daha iyi yalıtım sağlamak içindir;
  • Faz Modülasyonlu SD-radarı (PMCW) bir sözde rasgele bit-dizisi ile.

Bu radarın çekirdeği gönderim işareti için bir hızlı mikroişlemciye dayanan bir serbest programlanabilen bireştiricidir (synthesizer). 40 MHz lik bir saat darbesi ile en az 25 nano saniyelik bir zamansal çözünürlük ve 4 nano saniyenin altında bir doğruluk sunar. Bu modüller bir radarın çalışması için gerekli tüm tetikleme ve anahtarlama darbelerini sağlar. İyi bir zamansal çözünürlük ve serbest programlama imkânları ile iki- ya da dört-değerli bir faz modülatörü doğrudan kontrol edilebilir. Rasgele biçimli, aynı çözünürlük ve doğruluğa sahip eşzamanlı iki analog kumanda gerilimi ve 8 mili saniyeden daha bir büyük çevrim sağlanabilir. Bunlar, ya FMSD-radarında bir gerilim kontrollü osilatöre kumanda edebilir ya da doğrudan bir darbe-içi modüle edilmiş darbe radarının modülatörü için giriş gerilimleri (sinüs ve kosinüs) gibi kullanılabilirler. Bu serbestçe programlanabilir bireştirici ile hemen hemen her radar sürümü oluşturulabilir.

Bu radar mekanik nedenler ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan fiziksel yasalar nedeniyle hedef izleme radarı için uygun değildir. Benzer nedenlerle bir Yapay Açıklıklı Radar olarakta önerilmez. Sabit anten ve bir hareketli hedefle, donanımsal gereksinimleri (nispeten yüksek veri örnekleme hızı) zaten mevcut olan bir Ters Yapay Açıklık Radar işlevini çalıştırmak ancak yazılımın bir sonraki geliştirme aşamasında mümkün olurdu.

Her bir eğitim radarı uyarlanmış özel eğitim materyalleri ile birlikte sunulmaktadır. Burada eğitim radarlarının kapsamı ve kalitesi hakkında bilgiler yer alır. Sağlanan alıştırma materyalleri öğrencilere kendi teknik deneyimlerine dayanarak radar teknolojisinde çok geniş bir alanda pratik yapmalarına imkân sağlamaktadır. Öte yandan öğretmenlere seminerlerde kullanması için pratik ölçümlerle desteklenmiş çok çeşitli grafik ve canlandırmalar da bu eğitim seti ile birlikte verilmektedir.