www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

TRX 120 01 RFE

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1:
© 2016 Silicon Radar GmbH

Фиг. 1:
© 2016 Silicon Radar GmbH

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 122 GHz … 123 GHz
(N-Band)
средна мощност: 1 мВт
инструментален обхват: > 10 м
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: около 30°
MTBCF:
MTTR:

TRX 120 01 RFE

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.