www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

JY-50

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: JY-50

Фиг. 1: JY-50

Specifications
frequency: от честотен диапазон «VHF»
максимален обхват:

JY-50

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.