www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/ALR-69A

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1:

Фиг. 1:

AN/ALR-69A

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.