www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radargerätekartei - Radarstörsysteme

AN/SLQ-32(V)6 und (V)7 Aufklärungs- und Störapparatur

Beschreibung des Störsystems; ausgewählte taktisch-technische Daten

Obrázek 1: AN/SLQ-32(V)3 na palubě torpédoborce Hopper (DDG-70).

Obrázek 1: AN/SLQ-32(V)3 na palubě torpédoborce Hopper (DDG-70).

Technické údaje
Frekvenční pásmo: S-BandK-Band
Maximální vzdálenost:

AN/SLQ-32(V)6 und (V)7 Aufklärungs- und Störapparatur

Průzkumné a rušící zařízení elektronického boje AN/SLQ-32(V)6 Sidekick je systém pro vlastní ochranu malých a středních hladinových lodí. Starší systémy SLQ-32 jsou vybaveny fázovanou anténou s Rotmannovou čočkou, která produkuje velmi vysoký kontinuální vlnový výkon, což umožňuje používat téměř neomezenou škálu rušicích technik. Systém SLQ-32(V)5 umožňoval funkce aktivního rušiče, který upravuje předchozí funkci prostřednictvím menších a lehčích polovodičových součástek. Celkově lze říci, že hlavním cílem elektronického boje se systémem SLQ-32 je zasahovat radarem naváděné protilodní střely. Tento systém elektronického boje byl americkým námořnictvem nasazován od roku 1974 jako AN/SLQ-32(V)1 na palubách fregat a vyloďovacích doků.

AN/SLQ-32C(V)6 amerického námořnictva je zmenšenou verzí systému SEWIP (Surface Electronic Warfare Improvement Program) určenou pro možné nasazení na menších lodích. Nová souprava pro elektronický boj je vybavena modernizovanými anténami, přijímači a rozhraními zbraňových systémů, které reagují na nové typy hrozeb díky lepší detekci a klasifikaci signálů, vyšší přesnosti měření a lepší elektromagnetické kompatibilitě. Souprava vybavení SLQ-32C(V)6 byla testována na palubě lodi USS Freedom (LCS 1) v prosinci 2014.