www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Aparatura rozpoznawcza i zagłuszająca KORAL

Krótki opis systemu zakłóceń; wybrane dane taktyczno-techniczne

Rysunek 1: System Wsparcia Elektronicznego KORAL (na zdjęciu po prawej) i System Ataku Elektronicznego (po lewej), © 2016 Aselsan

Rysunek 1: System Wsparcia Elektronicznego KORAL (na zdjęciu po prawej) i System Ataku Elektronicznego (po lewej), © 2016 Aselsan

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: pasma S do pasma K
maksymalna odległość: 150 km

Aparatura rozpoznawcza i zagłuszająca KORAL

Aparatura rozpoznawcza i zagłuszająca KORAL została opracowana i wyprodukowana przez turecką firmę Aselsan. System KORAL składa się z dwóch wojskowych ciężarówek 8x8, z których każda przewozi jeden element systemu. Jeden z nich to system wsparcia elektronicznego (ES) do rozpoznania, a drugi to system ataku elektronicznego (EA), z których oba pokrywają całe spektrum częstotliwości radarowych używanych obecnie przez wojsko. Oba systemy mogą być rozmieszczone w odległości do 500 metrów. Sprzęt rozpoznawczy i zagłuszający KORAL został zaprojektowany do zagłuszania i oszukiwania wszystkich konwencjonalnych i złożonych typów radarów wroga. Może analizować wiele sygnałów docelowych w szerokim zakresie częstotliwości i automatycznie generować odpowiedni sygnał odpowiedzi za pomocą cyfrowej pamięci częstotliwości radiowych.

System rozpoznawczy KORAL (ES) jest modułowy i wykorzystuje architekturę wielu cyfrowych kanałów odbiorczych. Jego szeroki zakres częstotliwości i pokrycie przestrzeni w połączeniu z wysoką dokładnością pomiaru parametrów (RF, PRT, PW, DOA) pozwala na automatyczne wykrywanie zagrożeń i szybką reakcję systemu zarówno na tradycyjne, jak i nowe zagrożenia. Dzięki skutecznemu zasięgowi ponad 150 km, KORAL może zagłuszać i oszukiwać wszystkie lądowe, morskie i powietrzne systemy radarowe.

System zagłuszania KORAL (EA) posiada wiele technik zagłuszania i oszukiwania i może generować szybką reakcję systemu poprzez automatyczne wykrywanie zagrożeń. Podsystem ma również modułową konstrukcję ze zintegrowanymi odbiornikami cyfrowymi, generatorem sygnału zakłócającego i cyfrową architekturą przechowywania sygnałów o wysokiej częstotliwości. Szybka zmiana kierunku zagłuszania z wysoką mocą zagłuszania jest również możliwa dzięki antenom fazowym i wielu półprzewodnikowym wzmacniaczom mocy.

System KORAL jest obsługiwany przez załogę składającą się z dwóch operatorów i kierownika w jednostce stanowiska dowodzenia. Kabina stanowiska dowodzenia jest wyposażona zgodnie ze standardami NATO i zapewnia ochronę przed zagrożeniami nuklearnymi, biologicznymi i chemicznymi. KORAL oferuje również opcjonalny system planowania i analizy misji. System KORAL może pracować w zakresie temperatur od -30°C do +50°C i przy wilgotności do 95%.

W lutym 2016 r. turecka firma Aselsan przekazała tureckim siłom powietrznym nowo opracowany i wyprodukowany lokalnie sprzęt rozpoznawczy i zakłócający KORAL. Turcja zbudowała system walki elektronicznej w pobliżu granicy z Syrią, aby zagłuszać i oszukiwać radary wroga.

Źródło: