www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radargerätekartei - Radarstörsysteme

Průzkumné a rušící zařízení KORAL

Beschreibung des Störsystems; ausgewählte taktisch-technische Daten

Obrázek 1: Elektronický podpůrný systém KORAL (na obrázku vpravo) a elektronický útočný systém (vlevo), © 2016 Aselsan

Obrázek 1: Elektronický podpůrný systém KORAL (na obrázku vpravo) a elektronický útočný systém (vlevo), © 2016 Aselsan

Technické údaje
Frekvenční pásmo: S-BandK-Band
Maximální vzdálenost: 150 km

Průzkumné a rušící zařízení KORAL

Průzkumný a rušící systém KORAL vyvinula a vyrobila turecká společnost Aselsan. Systém KORAL se skládá ze dvou vojenských nákladních vozidel 8x8, z nichž každé nese jeden prvek systému. Jedním z nich je systém elektronické podpory (ES) pro průzkum a druhým systém elektronického útoku (EA), přičemž oba pokrývají celé radarové frekvenční spektrum, které v současnosti armáda používá. Oba systémy lze nasadit na vzdálenost až 500 metrů. Zařízení pro radarový průzkum a rušení KORAL je určeno k rušení a klamání všech konvenčních i složitých typů nepřátelských radarů. Dokáže analyzovat více cílových signálů v širokém frekvenčním rozsahu a automaticky generovat vhodný signál odpovědi pomocí digitální paměti rádiových frekvencí.

Průzkumný systém KORAL (ES) je modulární a využívá architekturu s více digitálními přijímacími kanály. Jeho široký kmitočtový rozsah a pokrytí prostoru spolu s vysokou přesností měření parametrů (RF, PRT, PW, DOA) umožňuje působit s automatickou detekcí hrozeb a rychlou reakcí systému proti tradičním i novým hrozbám. Díky účinnému dosahu více než 150 km může KORAL rušit a klamat všechny pozemní, námořní i vzdušné radarové systémy.

Rušící systém KORAL (EA) disponuje několika technikami rušení a klamání a může vytvářet rychlou reakci systému díky automatické detekci hrozeb. Subsystém má rovněž modulární konstrukci s integrovanými digitálními přijímači, generátorem rušivých signálů a digitální architekturou pro ukládání vysokofrekvenčních signálů. Rychlou změnu směru rušení s vysokým rušivým výkonem umožňují také antény s fázovým uspořádáním a vícenásobné výkonové zesilovače na bázi polovodičů.

Systém KORAL je obsluhován posádkou dvou operátorů a dozorčího pracovníka na velitelském stanovišti. Kabina velitelského stanoviště je vybavena v souladu se standardy NATO a podporuje také ochranu proti jaderným, biologickým a chemickým hrozbám. KORAL nabízí volitelně také systém pro plánování a analýzu misí. Systém KORAL může pracovat v teplotním rozmezí od -30 °C do +50 °C a při vlhkosti vzduchu až 95 %.

V únoru 2016 předala turecká společnost Aselsan tureckému letectvu nově vyvinuté a lokálně vyráběné zařízení pro radarový průzkum a rušení KORAL. Turecko vybudovalo systém elektronického boje v blízkosti hranic se Sýrií, aby rušil a klamal nepřátelské radary.

Zdroj: