www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/PPS-15A(V)1

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: AN/PPS-15A(V)1

Изображение 1: AN/PPS-15A(V)1

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «X»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 3 km
разрешаваща способност по разстояние:
точността: ± 10 mils (0,17°); ± 20 m
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/PPS-15A(V)1

AN/PPS-15A(V)1 е разузнавателен радар за наблюдение на периметъра с малък обсег на действие, X-лента, захранван от батерии или превозни средства, който се използва на ниво дивизия. Това е честотно модулиран радар с непрекъсната вълна, който показва само движещи се цели и не може да открива неподвижни цели. Неговата правоъгълна антена може да бъде настроена за автоматично сканиране на сектор по определен пеленг с избираема ширина на азимута. Целите се показват или акустично чрез електрическа слушалка, или визуално като цифрова стълбовидна графика.

Производството е преустановено през 1997 г. Продадени са над 2000 единици. По-късният модел AN/PPS-15B, модел 386, има два пъти по-голям максимален обхват, може да наблюдава седем различни цели и използва псевдослучайна фазова модулация с регулируемо секторно сканиране. Той обаче не е въведен в експлоатация.