www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Mark 11

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Mark 11

Изображение 1: Mark 11

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 914 … 3 100 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 600 Hz (± 10%)
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 50 kW
средна мощност: 15 W
инструментален обхват: 6 NM (≙ 11 км)
разрешаваща способност по разстояние: 90 m
точността: ± 180 m
широчина на лъча: 12°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Mark 11

Mark 11 е далекоизмервателен радар, работещ в S-диапазона за стрелковото ръководство Mk. 49 за управление на зенитни оръдия с калибър 40 mm.

Предавателят се намираше непосредствено зад параболичната антена, която се захранваше с хоризонтално поляризиран дипол. Предавателят използваше един от магнетроните тип 706AY до 706GY на Westinghouse, работещ на фабрично настроена фиксирана честота и оборудван с 8 резонатора. Измерването на разстоянието се извършваше с J-скоп с диаметър на екрана 3 инча (≙ 7,62 cm).