www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

AN/APN-1

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: AN/APN-1

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 420 … 460 MHz
(pásmo UHF)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 4 000 ft (≙ 1 220 m)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

AN/APN-1

AN/APN-1 byl palubní výškoměrný radar pracující v pásmu UHF na bázi radaru s frekvenční modulací spojitých vln (FMCW radar), který pilotovi na ukazateli sděloval aktuální výšku nad zemí.

Dvě dipólové antény byly připevněny na křídlech. Provádělo se 120 měřicích cyklů za sekundu, přičemž se porovnávala frekvence sedimentu přímo proloženého přijímací anténou s frekvencí signálu odraženého na zemi.

Zdroj: