www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

AN/APS-80

Beschrijving van de radarset, tactisch-technische kenmerken

Figuur 1: AN/APS-80

Figuur 1: AN/APS-80

Specificaties
Frequentie: X-Band
Pulsherhalingstijd (PRT):
Pulsherhalingsfrequentie (PRF):
Pulsduur (τ):
Ontvangsttijd:
Dode tijd:
Piekvermogen: 140 kW
Gemiddeld vermogen:
Instrumented Range: 80 NM (≙ 150 km)
Afstandsresolutie:
Nauwkeurigheidsgraad:
Bundelbreedte: 2,6°
hits per scan:
Rotatiesnelheid:
MTBCF:
MTTR:

AN/APS-80

AN/APS-80 werkt in X-band als een maritieme luchtbewakings- en oppervlaktezoekradar met twee mechanisch gedraaide antennes voor een dekking van 360°, één antenne in de boeg en de andere in de achtersteven. De radar maakt gebruik van de AN/APA-125 displaygroep, maar deze maakt geen deel uit van de radar. De AN/APS-80 werd gemonteerd op de P-3C Orion lange afstand maritieme surveillance (LRMP) vliegtuigen van de US Navy als vervanging voor de AN/APS-20.

De originele AN/APS-80 produceerde slechts een enkel antennepatroon van 2,6 × 3,4°. Een latere versie AN/APS-80A kon twee patronen produceren: een potloodvormig patroon van 3,6° en een waaiervormig patroon van 18°.

AN/APS-88

De AN/APS-88 is een uitgeklede en lichtere versie van de AN/APS-80, die bedoeld was voor kleinere vliegtuigen zoals de Grumman S-2 Tracker en Grumman HU-16 Albatross. Het impulsvermogen is nu nog maar 45 kW. Hierdoor is het maximale bereik teruggebracht tot 35 zeemijl (≙ 65 km).