www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Mark 2

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Sperry Mark 2 v počáteční konfiguraci HCMS Haida (Kanada)

Obrázek 1: Sperry Mark 2 v počáteční konfiguraci HCMS Haida (Kanada)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 9 330 … 9 420 MHz
(pásmo X)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 2 kHz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 0,25 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 30 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 30 NM (≙ 55 km)
Rozlišení rozsahu: 75 m
Přesnost měření rozsahu: ± 2%
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 15 ot/min
MTBCF:
MTTR:

Mark 2

Námořní radar Sperry Mark 2 pracoval v pásmu X středního dosahu pro povrchový průzkum.

Radar byl vybaven jedním zakřiveným parabolickým reflektorem poskytujícím vějířovitý paprsek o vertikální šířce paprsku 17 stupňů.

Byl používán téměř na všech válečných lodích kanadského královského námořnictva v letech 1950 až 1970. Po uplynutí životnosti byl radar Mk 2 nahrazen radarem Sperry Mk 127E.