www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Mark 3

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Antena radaru Mark 3 na okręcie USS New Jersey.

Rysunek 1: Antena radaru Mark 3 na okręcie USS New Jersey.

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 700 MHz
(pasma UHF)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 1 639 Hz
Szerokość impulsu (τ): 1,5 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 20 kW
Moc średnia: 46 W
Zasięg instrumentalny: 50 NM (≙ 92 km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 6° or 12°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

Mark 3

Mark 3 był pokładowym i morskim radarem rozpoznawczym działającym w paśmie UHF, przeznaczonym do kierowania ogniem artylerii morskiej. Dostarczał informacji o zasięgu i kącie bocznym do stacji kierowania ogniem.

Antena była pojedynczym zakrzywionym reflektorem parabolicznym zasilanym przez grupę 12 (Mk. 3 Mod 0 i Mod 2) lub 8 dipoli (Mk. 3 Mod 1 i Mod 3, patrz rysunek 1). Anteny Mod 1 i Mod 3 były lżejsze i stabilizowane przed przechyłami statku.