www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Mark 3

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Anténa radaru Mark 3 na USS New Jersey.

Obrázek 1: Anténa radaru Mark 3 na USS New Jersey.

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 700 MHz
(pásmo UHF)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 1 639 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 1,5 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 20 kW
Průměrný výkon: 46 W
Přístrojový dosah radaru: 50 NM (≙ 92 km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 6° or 12°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

Mark 3

Mark 3 byl palubní a námořní průzkumný radar pracující v pásmu UHF pro řízení palby námořního dělostřelectva. Poskytoval informace o dostřelu a bočním úhlu naváděcím stanicím děl.

Anténu tvořil parabolického válce napájený skupinou 12 (Mk. 3 Mod 0 a Mod 2) nebo 8 dipólů (Mk. 3 Mod 1 a Mod 3, viz obrázek 1). Antény Mod 1 a Mod 3 byly lehčí a stabilizované proti náklonu lodi.