www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

ASR-7

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Figure 1: ASR-7 in Museo Aeronaútico y del Espacio de Chile

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 2 700 … 2 900 MHz
(pásmo S)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 713 …1 200 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 0,833 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 425 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 60 NM (≙ 110 km)
Rozlišení rozsahu: 150 m
Přesnost měření rozsahu: ± 1%
Šířka paprsku: 1,5°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 12,75 or 15 ot/min
MTBCF:
MTTR:

ASR-7

ASR-7 byl radar pro řízení letového provozu pracující v pásmu S, který se používal na letištích. Vojenská verze se nazývala AN/GPN-12.

Anténa je upravený parabolický reflektor s kosekant-čtvercovým obrazcem a ziskem 34 dBi. Koncová hrana anténního diagramu je přibližně 30°. Ve vysílači byl použit laditelný magnetron typu DX276. Pulzní opakovací frekvence (PRF) byla šestkrát rozložená nebo ji bylo možné ručně nastavit na pevnou hodnotu.

Do roku 2010 byl vysílač ASR-7 nahrazen vysílačem ASR-11.