www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ASR-7

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Figure 1: ASR-7 in Museo Aeronaútico y del Espacio de Chile

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 700 … 2 900 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 713 …1 200 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,833 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 425 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 60 NM (≙ 110 км)
разрешаваща способност по разстояние: 150 m
точността: ± 1%
широчина на лъча: 1,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 12,75 or 15 об/мин
MTBCF:
MTTR:

ASR-7

ASR-7 е радар за контрол на въздушното движение, работещ в S-диапазон и предназначен за използване на летища. Военната версия се нарича AN/GPN-12.

Антената е модифициран параболичен рефлектор с косекансквадратна диаграма на насоченост и с коефициент на усилване от 34 dBi. Задният ръб на диаграмата на антената е около 30°. В предавателя е използван настройваем магнетрон от тип DX276. Честотата на повторение на импулсите е шест пъти стъпаловидна или може да се регулира ръчно до фиксирана стойност.

До 2010 г. ASR-7 е заменен с ASR-11.