www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

AN/SPN-44

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky
Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 10 … 10,25 GHz
(pásmo X)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru:
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

AN/SPN-44

AN/SPN-44 byl nemodulovaný radar s kontinuální vlnou v pásmu X, který byl vyvinut jako přibližovací radar pro letadlové lodě.

AN/SPN-44 vypočítává, zobrazuje a zaznamenává rychlost letadel přibližujících se k letadlové lodi na základě dopplerovské frekvence. Zobrazuje se jak skutečná, tak relativní rychlost letu (vzhledem k rychlosti větru). Díky těmto přesným informacím o rychlosti přibližujících se letadel může vedoucí přistání (LSO) přerušit pokusy o přistání těch letadel, která se přibližují nebezpečnou rychlostí.