www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/SPN-23

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: AN/SPN-23

Изображение 1: AN/SPN-23

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 345 … 9 405 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,2 или 0,45 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 7 … 10 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 20 NM (≙ 37 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността: 2%; 2°
широчина на лъча: 1,8°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 15 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/SPN-23

AN/SPN-23 (гражданско обозначение на производителя: Model 320 Radar) е радар за наземно разузнаване и навигация, работещ в X-обхвата. Когато се използва на миночистачи, радарът е обозначен като AN/SPS-36.

Антената е била с широчина 1 m и с вълноводно-процепна антенна решетка. Азимуталният ъгъл и разстоянието се изобразявали на индикатор за кръгов обзор с диаметър 7 инча в скали 1, 2, 5, 10 и 20 морски мили.

Радарът е пуснат в експлоатация около 1957 г.

Източник: