www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

ASC-10

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: ASC-10

Obrázek 1: ASC-10

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: X-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon: 1 mW, 10 mW, 100 mW, 1 W
Přístrojový dosah radaru: 1,5 … 3 km
Rozlišení rozsahu: 5 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: β= 0,7° ; ε= 22°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 24 ot/min
MTBCF:
MTTR:

ASC-10

ASC-10 je radar pro řízení pohybů na letištní ploše (SMR), který pracuje v pásmu X jako frekvenčně modulovaný radar s kontinuální vlnou a byl vyvinut z námořního navigačního radaru. Radar poskytuje věži a řízení letového provozu informace o stojících a letících letadlech, servisních vozidlech a osobách na letišti. Vytváří také mapu terénu a umožňuje archivaci dat.

Radar používá dvě štěrbinové antény: uspořádané nad sebou, jednu jako vysílací anténu a druhou jako přijímací anténu. Obě antény mají šířku 3,6 m a zisk 33 dB. Vysílací a přijímací blok je umístěn přímo na anténní jednotce, zatímco ovládání provozu radaru a zobrazení na barevné rastrové obrazovce jsou umístěny v řídicí věži. Šířka pásma vysílače je 108 MHz s délkou modulačního cyklu 1 ms.