www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/SPN-22

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 320 … 9 430 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1,1; 1,5; 2,0 kHz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 7 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 32 NM (≙ 60 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: 1,9°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 20 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/SPN-22

AN/SPN-22 беше навигационен радар в X-обхвата, подходящ за по-малки кораби и лодки.

Антената имаше усилване от 28 dBi и се състоеше от единично извит, цилиндричен параболичен рефлектор с размери около 30 cm височина и 127 cm ширина, който се захранваше от вълноводно-процепна антенна решетка. Вертикалната полуширина е 20°. Най-големият страничен лист има затихване от −25 dB.