www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Кулмбах

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Кулмбах

Изображение 1: Кулмбах

3,3 GHz
(
Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 100 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 50 km
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 20 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Кулмбах

FuG 74 «Кулмбах» е разузнавателен радар с кръгово насочване, работещ на дължина на вълната 9 cm (S-обхват). Електрониката на радара съответствала на тази на бордовия радар FuG 240 «Берлин», но с различна антена и индикаторно устройство. Антената представляваше тръбна антена с дължина 6 m пред цилиндричен рефлектор. Тя е била монтирана върху проста дървена конструкция.

Радарът е завършен през юли 1944 г. и работи като радар за разузнаване и задаване на цели в комбинация с радара за следене на цели FuG 77 «Марбах». Тази комбинация е наречена «Egerland Anlage», от която до края на войната са построени само два броя.