www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Кивач

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Кивач 3

Изображение 1: Кивач 3

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 400 … 9 460 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 3,0 or 2,0 kHz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,1 or 0,3 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 7 кВт
средна мощност: 28 Вт
инструментален обхват: 25 NM (≙ 46 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: β= 1,7° or 1°; ε= 25°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 17 (± 2) об/мин
MTBCF:
MTTR:

Кивач

Кивач (име на река с водопад в Карелия) или наричан «Миус» е радар за навигация и наблюдение на морска повърхност, работещ в X-обхвата. Съществуват три варианта на оборудване: Кивач 1, Кивач 2 и Кивач 3, чиито характеристики на радара са еднакви. От версията Кивач 2 нататък радарът е съчетан с жирокомпас, който позволява екранът да бъде ориентиран на север. Кивач 1 и Кивач 2 използват вълноводна прорезна антена с ширина на лъча от 1,7°.

Кивач 3 използва параболична антена с ъгъл на апертурата 1° и с двуканална система селсини-датчици на сигнала за свързване с жирокомпас. Предлага се също така удължаване на кабелите между антенния блок и устройствата за наблюдение от 10 до 20 m.

Във всички версии на предавателя се използва магнетрон МИ507. В приемника е използван усилвател на ПЧ с логаритмично усилване. Електроннолъчевата тръба е била с диаметър 180 mm и е можела да се увеличава с микрофренелова леща, разположена пред нея.

Радарът е разработван до 1968 г. и поради сравнително ниското си тегло е широко използван на по-малки кораби и лодки в бившите социалистически държави в началото на 70-те години.

Галерия със снимки на Кивач

Изображение 2: Антена на Кивач 2

Изображение 3: Импулсен магнетрон МИ507,
(© 2022 www.ostron.de)