www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Donets

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Donets-2

Obrázek 1: Donets-2

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 9 300 … 9 450 MHz
(X-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 1 600 … 1 800 oder
3 200 … 3 400 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 0,3 … 0,7 oder
0,1 … 0,4 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 80 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 15 NM (≙ 28 km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 1,3° … 2,0°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 8 … 18 ot/min
MTBCF:
MTTR:

Donets

Donets je navigační radar v pásmu X, který se v bývalém Sovětském svazu hojně používal na válečných i obchodních lodích. Donets má anténu s parabolickým reflektorem o rozměrech 1,50 m x 0,30 m s jedním nosičem na zadní straně.

Donets-2 je modifikací Donets a je vybaven vlnovodnou štěrbinovou anténou o rozměrech 1,62 m x 0,12 m. Impulsní výkon Donets-2 byl snížen na 15 kW, aby se dosáhlo delší životnosti magnetronu.

Fotogalerie Donets

Obrázek 2: Donets s parabolickým reflektorem