www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

AN/FPS-60

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky
Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 1 200 … 1 300 MHz
(L-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 2· 2 MW
Průměrný výkon: 4.3 or 8.6 kW
Přístrojový dosah radaru:
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

AN/FPS-60

AN/FPS-60 byl radiovýškoměr pracující v pásmu L se dvěma vysílači, který mohl pracovat v duplexním režimu s oběma vysílacími impulsy vysílanými těsně za sebou jako radar s kmitočtovou diverzitou nebo simplexně pouze s jedním vysílačem. Radar se používal především při řízení letového provozu společně s radarem AN/FPS-20.