www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

MM/SPQ-2

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: MM/SPQ-2

Obrázek 1: MM/SPQ-2

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: X-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 1 500 … 
3 000 Hz
450 … 
500 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 0,15 µs1,5 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 25 kW
Průměrný výkon: 20 W
Přístrojový dosah radaru: 40 NM (≙ 74 km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 0,6°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 40 ot/min
MTBCF:
MTTR:

MM/SPQ-2

MM/SPQ-2 je námořní průzkumný a navigační radar pracující v pásmu X, s jehož pomocí lze lokalizovat i nízko letící letadla.

Velmi dobrá směrovost antény byla zajištěna parabolickým reflektorem o šířce 3 m. Alternativně bylo možné použít vlnovodnou štěrbinovou anténu a radar pak byl označen MM/SPQ-2B.

Radarem byla od roku 1970 vybavena řada lodí italského námořnictva, včetně fregaty Alpino a křižníku Andrea Doria. Modernizované verze SPQ-2D byly v polovině 80. let 20. století exportovány do Kanady. Italské radary byly vyřazeny z provozu kolem roku 2006.