www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

CWS-1

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: CWS-1 auf der dänischen Fregatte F344 Bellona, (unter dessen Reflektor das Navigationsradar NWS-1)

Obrázek 1: CWS-1 auf der dänischen Fregatte F344 Bellona, (unter dessen Reflektor das Navigationsradar NWS-1)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: S-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 500 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 60 NM (≙ 111 km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

CWS-1

CWS-1 byl námořní průzkumný radar pracující v pásmu S pro včasnou výstrahu a sebeobranu.

Tyto radary byly od roku 1954 instalovány na dánských fregatách třídy Triton. Byly také součástí počátečního vybavení italských korvet třídy Albatros. Vyřazení z provozu proběhlo v letech 1974 až 1981.